Temafoto

Her legger vi ut info om temaene


Moder Jord-dagen 22.04.2021


Følg med: Tema blir offentliggjort 22.04.2021 kl. 16:00!

SELFIE (Visning 20.05.2021)

Vårens siste temaoppgave er 'Selfie' (eller 'sjølvi') er et selvportrett, gjerne tatt med mobilkamera, ofte med tanke på posting på sosiale media.
Wikipedia har følgende om temaet selfie.

Selfie er videre et bundet tema i NM i foto høst 2021.

For temaoppgaven i Bekkalokket blir det en ekstra utfordring for de som ønsker videre til å flette inn elementer fra tidligere oppgaver som:
- Lykke,
- Leading Lines og/eller
- Refleksjon.
Lykke til! 🙂

REFLEKSJON (Visning 15.04.2021)

Refleksjon kan tolkes på flere måter: Den vanligste bruken av ordet er på den ene side 'gjennomtenkning av noe', og i hverdagen tenker vi også intuitivt på refleksjon som f.eks i et speilbilde. Uttrykket kan dog gå dypere enn dette, eksempelvis innen fysikk og filosofi (ref Store Norske Leksikon).

Innen foto er refleksjon ofte brukt, og vi omgir oss daglig med elementer som kan brukes for refleksjonsfotografi, som vann (hvilket vi i Bergen har nok av i mange varianter), vinduer, speil, andre blanke overflater. Vi har også rundt oss elementer som kan brukes til å formidle dypere innhold og å fremkalle refleksjon, som mennesker/ansikts- (og andre) uttrykk, natur, samspill/situasjoner, historiske bygninger, nyheter, etc.

Utforske mer? Her er noen eksempler på nettressurser på temaet Refleksjon:

Top 5 – Photographers using Reflection and Portraits (London Institute of Photography)
Reflection Photography (iPhotography)
Reflection Photography Tips: Mastering Guide (FixThePhoto)
50 beautiful examples of reflective photography (SmashingMagazine.com)

Fotografi som får en til å reflektere:
28 pictures that make you think about things differently (Blazepress)
The 50 Most Powerful, Thought Provoking and Iconic Photographs Ever Taken (Mashter)

LYKKE (Visning 18.03.2021)

Store Norske Leksikon definerer overordnet lykke som 'en vanlig betegnelse på en emosjonell tilstand med svært positive kjennetegn'.
Du kan se hele definisjonen her.

Wikipedia-lenker: Norsk / Engelsk

Utforske mer? Her er noen nettressurser på temaet Lykke:

12 Scientifically Proven Ways to Have More Happiness in Street Photography (Eric Kim Photography)
Hva kjennetegner lykkelige mennesker? (psykologisk.no)
What Color Represents Happiness? (calmingcosmos.com)
Robert Plutchik's 'Wheel of Emotions' (Youtube)
What makes people happy across the world? (Happiness.com)
Why you feel what you feel (Tedx Talks Oxford- Alan Watkins)

LEADING LINES (Visning 18.02.2021)

Leading lines er bevisste eller ubevisste naturlige linjer i et fotografi som brukes for å formidle en visuell fortelling i komposisjonen.

Hjernen ser instinktivt etter mønstre, og leading lines leder ofte blikket naturlig mot fokuspunktet i bildet.

Dette kan være åpenbare og fremtredende elementer som veier, elver, trapper etc, men også mindre synlige elementer som mønstre i terreng etc. som bevisst eller ubevisst oppfattes av hjernen.

Leading lines VS Paths
'Leading lines': Trekker blikket mot et fokuspunkt i bildet
'Paths': Trekker alltid blikket mot en horisont

Utforske mer? Her er noen eksempler på nettressurser på temaet Leading Lines:

Leading Lines Photography (format.com)
How to use leading lines in photography: 18 Tips (fixthephoto.com)
Defining Leading Lines in Photography (with 12 Examples!) (slrlounge.com)
How to find and use LEADING LINES (Matti Haapoja - Youtube)
25 Tips for Perfect Photography Composition (phlearn)