Utstillinger og Prosjekter

(Siden for "Utstillinger og Prosjekter" er under utarbeidelse og mer informasjon vil komme).

Fotoprosjekter

Fotoprosjekter er en flott måte å utforske ulike temaer, uttrykke kreativiteten til klubbens medlemmer, og forbedre ferdighetene til den enkelte medlem som fotograf.

Det viktigste med fotoprosjekter er å ha det gøy sammen, og samtidig utforske egen kreativitet.

I fotoprosjektet "En rød tråd" kjøpte fotoklubben inn en rull med rød tråd

Denne røde tråden skulle gå gjennom alle bildene på dette prosjektet.

Sammensetning av bildene ble gjennomført av en egen gruppe fra fotoklubben, og i samarbeid med Styret.

MEN .... for at vi skulle ha en viss grad av kontroll måtte vi ha noen "kjøreregler" for å få sluttresultat best mulig.

Når vi jobber med fotoprosjekter tar vi gjerne utgangspunkt i en del punkter, men disse punktene varierer alt etter hvilket fotoprosjekt det jobbes med.

  • Valg av tema eller konsept
  • Tidsperspektiv
  • Planlegging
  • Skaffe riktig utstyr
  • Skape en sammenhengende serie av bilder som forteller en historie eller utforsker et aspekt ved valgt tema
  • Fokus på komposisjon
  • Eksperimentere med teknikker
  • Fotografere jevlig for å fange ulike aspekter ved valgte tema
  • Redigere og ta utvalg
  • Presentasjon

Fotoustillinger

Fotoutstillinger kan være en flott måte for både amatør - og profesjonelle fotografer å vise sitt arbeid, og for publikum å oppleve og sette pris på fotografiske verk.

Det er også en måte å formidle historier, og budskap gjennom visuell kunst. Utstillingens utforming er viktig for å skape en god visuell opplevelse.

Våre fotoutstillinger har en offisiell åpning eller mottakelse der publikum kan møte fotografene, og diskutere bildene. Dette gir en mulighet for fotografene å dele sin visjon, og for publikum å stille spørsmål og gi tilbakemeldinger.

Bekkalokket Fotoklubb har gjennom mange år arrangert ulike fotoutstillinger både innen - og utendørs.

41st FIAP Youth Biennial

I høst var Bekkalokket Fotoklubb arrangør av den verdensomspennende fotokonkurransen "41st FIAP Youth Biennial" med ungdomslag hvor alle medlemsland i FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) kunne delta. Det er vel det nærmeste vi kan komme et VM i foto for barn og ungdom.

Biennaler er en av de viktigste begivenhetene som tilbys av FIAP. De arrangeres annethvert år i et annet medlemsland. 

Utstillingen i Fana Kulturhus, Bergen

41st FIAP Youth Biennial (Premierte bilder)

Det yngste laget fra Norge i 41st FIAP Youth Biennial 2023 fikk FIAP bronsemedalje

FIAP har 92 medlemsland som favner om ca.2 millioner fotograf, og er den eneste fotoorganisasjonen i verden som er godkjent av UNSECO.

Grasrotmidler går til å lage utstillinger til organisasjoner

Vi i Bekkalokket Fotoklubb mottar penger fra grasrotandelen til Norsk Tipping, og vi ønsker at disse pengene skal gå til utstillingsformål. Vi bruker en stor del av beløpet på å lage en utstilling til andre organisasjoner, som trenger bilder på veggene.

Grasrotandelen ble etablert i 2009, og har kommet frivilligheten i Norge til gode. Denne er inntekskilden er veldig viktig for mange lag og foreninger over hele Norge.

Alle Norsk Tipping sine kunder kan bli grasrotgivere. Dette gjør man ved å knytte seg til ett lag eller en forening.

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til.

I perioden mai-august ble det generert 260 millioner kroner gjennom Grasrotandelen som kommer lag og foreninger til gode.

Norsk Tipping og grasrotendel

Bekkalokket Fotoklubb tildelt Kulturpris 2021

Bekkalokket Fotoklubb med utendørs jubileumsutstilling