Kunstutstillingen – Spor av glede

Sunnivas Minnefond inviterer til kunstutstillingen "Spor av glede"

Sunnivas minnefond har invitert ulike kunstnere med på kunstutstillingen "Spor av glede" i Åsane Kultursenter i desember for å sette søkelyset på, og å tematisere sorg, smerte, håp og lengsel gjennom ulike kunstuttrykk.

I år som i fjord er Bekkalokket Fotoklubb invitert til å delta med bilder.

Når livet er vanskelig kan kunst og kultur gi oss lindringer, og håp for fremtiden.

Det å oppleve kunst i ulike former kan gjøre at vi ser oss selv, hverandre og omverdenen med nye øyne.

Utstillingen varer fra 08.12-13.12.2023

Åsane Kulturhus, Åsane Senter 52, 5116 ULSET

Pris :Gratis

Åpningsarrangement med utdeling av Sunniva prisen blir 8. desember, kl. 18-19.30 i Fojaeen.

Utstillingen finner sted i Utstillingsrommet.

Utstillere på kunstutstillingen Spor av glede

 • Maria Haarr (maleri)
 • Herman Flaatten (maleri)
 • Bekkalokket Fotoklubb (fotografi)
 • Anne-Marie Bernt (maleri)
 • Ane Malene Sæverot (keramikk)
 • Tone Sævi (fotografier)
 • Lisbeth Berge Holst (maleri)
 • Herner Sæverot (dikt)

Sunnivas Minnefond har som formål å hjelpe unge sårbare mennesker

Sunniva viste gjennom livet sitt et sterkt engasjement for barn og unge som av ulike grunner, fysisk sykdom, psykisk lidelse, vanskelige oppvekstsvilkår, eller andre grunner, hadde det vanskelig

Familien ønsker å videreføre verdier og holdninger som var viktige og tydelige i Sunnivas liv, og har derfor valgt å opprette et minnefond.

I år er det 2 år siden Sunniva ble bisatt i Eidsvåg Kirke.

Formålet til Sunnivas Minnefond er å hjelpe unge sårbare mennesker ved gjennom:

 • Støtte
 • Forebygg
 • Spre informasjon og kunnskap

Sunnivas Minnefond deler ut kr 100.000

Tildelingen i mai ble gjort etter søknader fra enkeltpersoner, grupper og organisasjoner.

Minnefondet ønsker at bidrag fra Sunnivas Minnefond skal føre til at unge får positive opplevelser som mestring, glede, og støtte til å utvikle seg.

De 4 utvalgte:

 • Kine Solend

Til prosjekt som skal styrke barn og unges egne ressurser i møte med livets opp og nedturer

 • Dale Ungdomslag

Til arrangement som skal bidra til inkludering på merkedag for barn og unge

Støtten vil gå til å utvide Idrett Bergen Sør sitt eksisterende klatretilbud, kalt Utrustet, for unge

Organisasjon jobber daglig med arbeider gjennom telefonsamtaler, med unge mennesker som opplever å ha det vanskelig. Støtten vil være et bidrag til oppgradering av Kirkens SOS sitt tekniske utstyr.

Noen bilder fra tidligere kunstustilling - Sorg og Smerte - Håp og Lengsel

(Bilder under er fra Bekkalokket Fotoklubb sin deltagelse i 2022)

Kunstutstillingen 2022 - Sorg og Smerte - Håp og Lengsel

Om minnefondet

Nyheter fra Sunnivas Minnefond

Grasrotutstillingen til Bergen Røde Kors Sykehjem