Halvor Larsen har gått bort

På onsdag før påske fikk vi det triste budskapet at Halvor Larsen hadde gått bort etter lang tid sykdom.

Halvor var aktiv i klubben i mange år, og har hatt flere verv. Han var blant annet kasserer i en periode. Han var klubbens revisor i 8 år, og de siste 3 årene som medlem av komiteen som arrangerer vår internasjonale fotokonkurranse Fjord Bergen Exhibition of Photographic Art. I 2014 ble Halvor tildelt klubbens administrative hederstegn i gull for sin store for Bekkalokket Fotoklubb.

Han var styremedlem i 13 år i NSFF og har vært med i styret i NFFF siden oppstarten i 2015. I 2013 ble han utnevnt som æresmedlem i NSFF.

Halvor vil bli husket for alltid å stille opp når han ble spurt om hjelp. Han var et utpreget JA-menneske.

Halvor vil bli dypt savnet som en faglig ressurs, men ikke minst som en veldig god venn.

Vi lyser fred over Halvors minne og sender varme tanker til livsledsager Unni, barn og barnebarn.

Bildet er fra NSFF sitt Landsmøte i 2014, da Halvor og hans kone Unni Brekke ble tildelt æresmedlemskap i NSFF.