Kari Mikalsen utnevnt til æresmedlem

Siden Kari ikke kunne være med på jubileumsfesten i mars, så måtte vi holde æresmedlemsskapet hemmelig litt til. Hun fikk det derfor overrakt under middagen under Nasjonalt film og fototreff.

Utnevnelsen begrunnes i en langvarig og betydelig innsats og engasjement for Bekkalokket og dens medlemmer.

I år har Kari vært medlem av klubben i hele 29 år. I 6 av disse årene har hun sittet i styret, hvorav 3 år som leder (1999-2001). Kari har i tillegg gjennom 6 år deltatt aktivt i mange år i klubbens komiteer og arrangementer: Fotomaraton 1997, Natteravnkomiteen, Internettkomiteen, og Utstillingskomiteen.

Kari har også sittet hele 7 år i styret for NSFF, pluss 1 år i valgkomitee, 2 år i Ungdomsutvalget, 2 år i programtenesten og 2 år som NSFF regionskontakt.

I tillegg til alt det administrative arbeidet, har Kari i alle år vært aktiv med å vise bilder på klubbmøtene og delta i klubbens konkurranser og i NM. Hun har også vært en svært god ambassadør for klubben da hun alltid har fremmet klubben på en god måte i alle sammenhenger. Selv etter at hun har flyttet fra Bergen har hun fortsatt Bekkalokket som hovedklubb.

Som æresmedlem i denne briljante fotoklubb følger det selvsagt forpliktelser. Med ditt blide og omgjengelig vesen, kaste glans over Bekkalokket Fotoklubb i inn- og utland, ved å bære ditt hederstegn når og hvor du føler for det.

Bergen 7.mai 2022