Medlemsfordeler

Hva kan klubben tilby?

• Alle kan vise bilder på klubbkveldene.
• Foredrag i ulike tema innen foto av egne krefter og eksterne foredragsholdere.
• 2 klubbkonkurranser og 2 landskonkurranser (NSFF). Kåring av årets fotograf som er sammenlagtpoeng fra disse 4 konkurransene.
• Medlemmen oppfordres til å vise prosjekter de jobber med.
• Samarbeidsprosjekter som presenteres i vinduet til Japan Foto.
• Kåring av årets bilde.
• Årets kunstfoto. Alle som deltar i konkurranser, har foredrag/innlegg og viser bilder på klubbkveldene får lodd som vi trekker på julefesten. Vinneren får et flott kunstfoto som styret har kjøpt inn av en anerkjent kunstfotograf.
• Alle får anledning til å stille ut bilder i utstillingsvindu til Japan Photo i Olav Kyrresgate, Bergen sentrum, som vi disponerer fritt. (Bildene beholdes kostnadsfritt av autor etter utstillingen)
• Klubbutstillinger i eksterne lokaler. Sist i myldreområdene på Haukeland Sykehus
• Små og store turer. De siste årene har vi vært på turer til New York, Bud og Gaular
• Vi har en fransk vennskapsklubb, Photoclub de Bergerac og The Brooklyn Camera Club
• Kurs/seminar i forskjellige tema, hver 14. dag har vi temakvelder der vi forsøker å ha en kursprofil.
• Utleie av utstyr, Studio blitzanlegg og skjerm- og skriverkalibrator.
• Vi har sosiale sammenkomster. Kafébesøk med gallerirunder og årets to høydepunkter sommeravslutning og  julebord.
• Samarbeid med andre fotoklubber.
• Aktivt eller passivt medlemskap.
• Automatisk medlemskap i Norsk Selskap For Fotografi ( NSFF ) for aktive medlemmer.

Hva ønsker klubben av aktive medlemmer?
• At du er aktiv fotograferende.
• At du tar med bilder som vises på medlemsmøtene.
• At du av og til kan ta på deg verv i styret eller utvalg samt dugnad i klubben.
• At du deltar i klubbens sosiale aktiviteter og/eller turer.

 

Via NSFF har vi i tillegg