Medlemsfordeler

Hva kan klubben tilby?

 • Alle kan vise bilder på klubbkveldene.
 • Foredrag i ulike tema innen foto av egne krefter og eksterne foredragsholdere.
 • 2 klubbkonkurranser og 2 landskonkurranser (NSFF). Kåring av årets fotograf som er sammenlagtpoeng fra disse 4 konkurransene.
 • Medlemmen oppfordres til å vise prosjekter de jobber med.
 • Samarbeidsprosjekter som presenteres i vinduet til Japan Foto.
 • Kåring av årets bilde.
 • Årets kunstfoto. Alle som deltar i konkurranser, har foredrag/innlegg og viser bilder på klubbkveldene får lodd som vi trekker på julefesten. Vinneren får et flott kunstfoto som styret har kjøpt inn av en anerkjent kunstfotograf.
 • Alle får anledning til å stille ut bilder i utstillingsvindu til Japan Photo i Olav Kyrresgate, Bergen sentrum, som vi disponerer fritt. (Bildene beholdes kostnadsfritt av autor etter utstillingen)
 • Klubbutstillinger i eksterne lokaler. Sist i myldreområdene på Haukeland Sykehus
 • Små og store turer. De siste årene har vi vært på turer til New York, Bud og Gaular
 • Vi har en fransk vennskapsklubb, Photoclub de Bergerac og The Brooklyn Camera Club
 • Kurs/seminar i forskjellige tema, hver 14. dag har vi temakvelder der vi forsøker å ha en kursprofil.
 • Utleie av utstyr, Studio blitzanlegg og skjerm- og skriverkalibrator.
 • Vi har sosiale sammenkomster. Kafébesøk med gallerirunder og årets to høydepunkter sommeravslutning og  julebord.
 • Samarbeid med andre fotoklubber.
 • Aktivt eller passivt medlemskap.
 • Automatisk medlemskap i Norsk Selskap For Fotografi ( NSFF ) for aktive medlemmer.

Hva ønsker klubben av aktive medlemmer?

 • At du er aktiv fotograferende.
 • At du tar med bilder som vises på medlemsmøtene.
 • At du av og til kan ta på deg verv i styret eller utvalg samt dugnad i klubben.
 • At du deltar i klubbens sosiale aktiviteter og/eller turer.

Fordeler du har via vår paraplyorganisasjon NSFF

Enkeltmedlemmers fordeler via NSFF

Klubbens fordeler via NSFF