Retningslinjer for Historisk Komitè

Historisk komité skal samle inn historisk materiale. Dette bør samles på en database, og eventuelt trykkes som et sammendrag i et hefte til jubileet i 2002.

Det historiske materiale bør presenteres på jubileumsfesten / årsmøtet.

Historisk komité velges av årsmøtet.

Komiteen bør bestå av minst tre medlemmer.

Leder for komiteen bør minimum ha funksjon som styremedlem i klubbens styre. Dette for å kunne informere Styret om planer, økonomi og samarbeid.

Komiteen bør ha et samarbeid med Jubileumskomiteen.

Komiteen arbeider etter de økonomiske rammer som styret gir.

Som historisk materiale kan nevnes:
• Medlemslister
• Bulletiner
• Aktivitets- og møteprogrammer
• Årsmeldinger
• Bilder og rapporter fra turer som klubben har arrangert eller deltatt på.
• Bilder og omtaler av utstillinger hvor klubbens medlemmer har deltatt.
• Styresammensetninger.
• Verv som klubbens medlemmer har / har hatt i NSFF, etc.
• Utmerkelser som klubbens medlemmer har fått i NSFF, etc.