Styrer og medlemsmasse

 

 

Sortert på navn og stilling

Navn/Stilling Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem
Arne Brendø 1977-1978 1981 1980
Torstein Kleivdal 1980-1982
Jan Standal 1982-1984, 2003-2006 1982, 2007-2008, 2010 1990-1992, 2000-2002, 2011-2017 1977, 1980-1981, 1988-1989 2009
Knut Dalen 1985 1986 1982-1984, 1987, 1990-1992
Roald Synnevåg 1986-1987 1984-1985. 1988-1994, 2001-2006 1982, 1999-2000
Tor Henning Olsen 1988-1992 1985-1987
Rune Fjæreide 1993-1994, 1996, 2002 1997 1995
Torbjørn Helgesen 1995 1996, 2009 1997-1998
Terje Bergesen 1997 1982-1983 1996 1982, 1993, 2001-2007
Lena Sætre 1998 1997
Kari Mikalsen 1999-2001 1998 1999 2012
Tom Jarane 2007-2012 2013-2017 2013-2015 2005-2006
Annie Bjørklund 2013-2015 2012 2004-2007, 2012
Torbjørn Pedersen 1977 1983
Paul Lossius 1987 1980-1984, 1988-1989 1978-1980
Eva Bergås 1995 1996
Kari Bernardini 2011 2009-2010
Rolf Morten Olsen 1999-2000 1986, 1998
Nina Ellertsen 1977
Terje Øen 1993-1997, 2002-2007 1977
Gerd I. Abilgård 1998-1999
Halvor Larsen 2008-2010 2011
Per Dogger 1985
Willy Haraldsen 1986
Jonny Jakobsen 1993 1990-1992
Torill Gjertsen 1994-1995
Christian Kaldheim 2000-2002
Birgit Stølen 2002-2003
Jannice Bårtvedt 2008-2010
Jørn Møller Hansen 1978
Torstein Larsen 1981
Viggo Jørn Dale 1987
Liv Hammersvik 1994
Bente Morvik 1999
Jorge A. Ojeda Cortez 2000
Vidar Holdhus 2000
Øystein Anfinnsen 2005
Bjarne Øymyr 2007
Henning Rasmussen 2008
Tone Blom 2008
Honoria Bjerknes Hamre 2011
Inga Tveito 2012
Marit O. Fagerheim  2016-2017 2013-2015
Astrid Bergo 2015-2016
Unni Brekke 1984, 2003-2004
Lars Kaltenborn 1988-1989
Magne Haveraaen 2001-2002
Runar Brunslid 2001-2002
Rolf Rosè Jensen 2003-2005
Anita Holmedal 2006-2008
Marianne Fagerås 2009-2010
Ove Kalgraff 2010-2013
Kenneth Rivenes 2011-2016
Oddhild Lien 2013-2014, 2017-
Frédéric Verhelst 2014-2017
Elin Jahsen  2017
Inge Solfjell 2018-
Endre Lidal 2018-
Arne Bergo 2018-

 

Sortert på år

 

Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem
1977 Arne Brendø Torbjørn Pedersen Terje Øen
1978 Arne Brendø Torstein Kleivdal Nina Ellertsen Jan Standal Paul Lossius, Jørn Møller Hansen
1979 Thorstein Kleivdal Torstein Larsen Nina Ellertsen Jan Standal Paul Lossius
1980 Thorstein Kleivdal Torstein Larsen Paul Lossius Jan Standal Paul Lossius, Arne Brendø
1981 Thorstein Kleivdal Arne Brendø Paul Lossius Jan Standal Torstein Larsen
1982 Thorstein Kleivdal/Jan Standal Jan Standal/Terje Bergesen Paul Lossius Knut Dalen Terje Bergesen, Roald Synnevåg
1983 Jan Standal Terje Bergesen Paul Lossius Knut Dalen Torbjørn Pedersen
1984 Jan Standal Roald Synnevåg Paul Lossius Knut Dalen Unni Brekke
1985 Knut Dalen Roald Synnevåg Tor Henning Olsen Per Dogger
1986 Roald Synnevåg Knut Dalen Tor Henning Olsen Willy Haraldsen Rolf Morten Olsen
1987 Roald Synnevåg Paul Lossius Tor Henning Olsen Knut Dalen Viggo Jørn Dale
1988 Tor Henning Olsen Roald Synnevåg Paul Lossius Jan Standal Lars Kaltenborn
1989 Tor Henning Olsen Roald Synnevåg Paul Lossius Jan Standal Lars Kaltenborn
1990 Tor Henning Olsen Roald Synnevåg Jan Standal Knut Dalen Jonny Jakobsen
1991 Tor Henning Olsen Roald Synnevåg Jan Standal Knut Dalen Jonny Jakobsen
1992 Tor Henning Olsen Roald Synnevåg Jan Standal Knut Dalen Jonny Jakobsen
1993 Rune Fjæreide Roald Synnevåg Terje Øen Jonny Jakobsen Terje Bergesen
1994 Rune Fjæreide Roald Synnevåg Terje Øen Torill Gjertsen Liv Hammersvik
1995 Torbjørn Helgesen Eva Bergås Terje Øen Torill Gjertsen Rune Fjæreide
1996 Rune Fjæreide Thorbjørn Helgesen Terje Øen Terje Bergesen Eva Bergås
1997 Terje Bergesen Rune Fjæreide Terje Øen Torbjørn Helgesen Lena Sætre
1998 Lena Sætre Kari Mikalsen Gerd I. Abildgård Torbjørn Helgesen Rolf Morten Olsen
1999 Kari Mikalsen Rolf Morten Olsen Gerd I. Abildgård Kari Mikalsen Bente Morvik, Roald Synnevåg
2000 Kari Mikalsen Rolf Morten Olsen Jan Standal Christian Kaldheim Jorge A. Ojeda Cortez, Vidar Holdhus,

Roald Synnevåg

2001 Kari Mikalsen Roald Synnevåg Jan Standal Christian Kaldheim Terje Bergesen, Magne Haveraaen,

Runar Brunslid

2002 Kari Mikalsen Roald Synnevåg Jan Standal Christian Kaldheim/Birgit Stølen Terje Bergesen, Magne Haveraaen,

Runar Brunslid

2003 Jan Standal Roald Synnevåg Terje Øen Birgit Stølen Terje Bergesen, Unni Brekke,

Rolf Rosè Jensen

2004 Jan Standal Roald Synnevåg Terje Øen Annie Elisabeth Bjørklund Terje Bergesen, Unni Brekke,

Rolf Rosè Jensen

2005 Jan Standal Roald Synnevåg Terje Øen Annie Elisabeth Bjørklund Øystein Anfinnsen, Tom Jarane,

Terje Bergesen, Rolf Rosè Jensen

2006 Jan Standal Roald Synnevåg Terje Øen Annie Elisabeth Bjørklund Terje Bergesen, Tom Jarane,

Anita Holmedal

2007 Tom Jarane Jan Standal Terje Øen Annie Elisabeth Bjørklund Bjarne Øymyr,Terje Bergesen,

Anita Holmedal

2008 Tom Jarane Jan Standal Halvor Larsen Jannice Bårtvedt Henning Rasmussen, Tone Blom,

Anita Holmedal

2009 Tom Jarane Torbjørn Helgesen Halvor Larsen Jannice Bårtvedt Jan Standal, Kari Bernardini,

Marianne Fagerås

2010 Tom Jarane Jan Standal Halvor Larsen Jannice Bårtvedt Kari Bernardini, Marianne Fagerås,

Ove Kalgraff

2011 Tom Jarane Kari Bernardini Jan Standal Halvor Larsen Honoria Bjerknes Hamre,

Ove Kalgraff, Kenneth Rivenes

2012 Tom Jarane Annie Elisabeth Bjørklund Jan Standal Annie Elisabeth Bjørklund Kari Mikalsen, Inga Tveito,

Ove Kalgraff, Kenneth Rivenes

2013 Annie Elisabeth Bjørklund Tom Jarane Jan Standal Tom Jarane Marit O. Fagerheim, Ove Kalgraff,

Kenneth Rivenes, Oddhild Lien

2014 Annie Elisabeth Bjørklund Tom Jarane Jan Standal Tom Jarane Marit O. Fagerheim, Kenneth Rivenes,

Oddhild Lien, Frédéric Verhelst

2015 Annie Elisabeth Bjørklund Tom Jarane Jan Standal Tom Jarane Marit O. Fagerheim, Astrid Bergo,

Kenneth Rivenes, Frédéric Verhelst

2016 Marit Oset Fagerheim Tom Jarane Jan Standal Oddhild Lien, Astrid Bergo,

Kenneth Rivenes, Frédéric Verhelst

2017 Marit Oset Fagerheim Tom Jarane Jan Standal Oddhild Lien, Elin Jahnsen

Kenneth Rivenes, Janne Lie, Frédéric Verhelst

2018 Marit Oset Fagerheim Tom Jarane Jan Standal Oddhild Lien, Arne Bergo, Endre Lidal

Inge Solfjell,

 

 

Medlemsstatistikk

 

 
År Antall aktive medlemmer Antall passive og æresmedlemmer Menn Kvinner Kvinneandel
2015 134 aktive medlemmer 3 passive medlemmer, 4 æresmedlemmer 79 57 41.91 %
2014 129 aktive medlemmer 1 passive medlemmer, 4 æresmedlemmer 72 53 42.40 %
2013 134 aktive medlemmer 2 passive medlemmer, 4 æresmedlemmer 82 54 39.71 %
2012 150 aktive medlemmer 4 passive medlemmer, 4 æresmedlemmer 92 59 39.07 %
2011 141 aktive medlemmer 9 passive medlemmer, 3 æresmedlemmer 93 62 40.00 %
2010 121 aktive medlemmer 8 passive medlemmer, 3 æresmedlemmer 77 46 37.40 %
2009 84 aktive medlemmer 7 passive medlemmer, 3 æresmedlemmer 68 26 27.66 %
2008 71 aktive medlemmer 7 passive medlemmer, 3 æresmedlemmer 60 21 25.93 %
2007 85 aktive medlemmer 6 passive medlemmer, 3 æresmedlemmer 65 21 24.42 %
2006 62 aktive medlemmer 7 passive medlemmer, 2 æresmedlemmer 50 14 21.88 %
2005 69 aktive medlemmer 4 passive medlemmer, 2 æresmedlemmer 48 14 22.58 %
2004 57 aktive medlemmer 3 passive medlemmer, 2 æresmedlemmer 41 12 22.64 %
2003 37 aktive medlemmer 4 passive medlemmer, 2 æresmedlemmer 31 11 26.19 %
2002 29 aktive medlemmer 7 passive medlemmer, 2 æresmedlemmer 23 13 36.11 %
2001 30 aktive medlemmer 10 passive medlemmer 28 12 30.00 %
2000 28 aktive medlemmer 7 passive medlemmer
1999 27 aktive medlemmer 4 passive medlemmer
1998 26 aktive medlemmer 4 passive medlemmer
1997 27 aktive medlemmer 2 passive medlemmer
1996 22 aktive medlemmer 5 passive medlemmer
1995 32 aktive medlemmer 5 passive medlemmer
1994 30 aktive medlemmer 5 passive medlemmer
1993 27 aktive medlemmer 6 passive medlemmer
1992 28 aktive medlemmer 4 passive medlemmer
1991 23 aktive medlemmer 5 passive medlemmer
1990 23 aktive medlemmer 6 passive medlemmer
1989 28 medlemmer
1988 24 medlemmer
1987 18 medlemmer
1986 18 medlemmer
1985 18 medlemmer
1984 16 aktive medlemmer 2 passive medlemmer.
1983 20 medlemmer
1982 24 medlemmer
1981 23 medlemmer
1980 22 medlemmer
1979 19 medlemmer
1978 17 medlemmer
1977 14 medlemmer