Retningslinjer for Internettkomitè

Internettkomité velges av årsmøtet.
Komiteen bør bestå av minst to personer: redaktør og teknisk ansvarlig.
Leder for komiteen bør minimum ha funksjon som styremedlem i klubbens styre. Dette for å kunne informere Styret om planer, økonomi og samarbeid.
Komiteen arbeider etter de økonomiske rammer som styret gir.
Redaktøren har ansvar for å samle inn bilder og redaksjonelt materiell fra klubbens medlemmer og komiteer.
Teknisk ansvarlig har ansvar for å legge inn bilder og tekst på internett, som redaktøren framlegger.
Klubbens Internettsider har en åpen del som er tilgjengelig for alle interesserte, og en lukket del kun for klubbens medlemmer. For å komme inn på klubbens lukkete sider må det brukes en kode, som kun er tilgjengelig for klubbens medlemmer. Koden opplyses ved betalt medlemsavgift.
Lederne i klubbens komiteer er ansvarlige bidragsytere til redaksjonelt stoff som skal brukes på internettsidene.
Komiteen får dekket sine utgifter.
Internettsidene skal ha kontinuterlig oppdatering.
Hva som skal være på klubbens åpne internettsider.
• Billedgalleri der klubbens medlemmer har mulighet til å få presentert sine bilder.
• Informasjon om klubben.
• Telefon nummer og e.post adresse til klubbens leder, hvor interesserte kan ringe for nærmere informasjon om klubbens tilbud, og eventuelt medlemskap.
• Redaksjonelt stoff om klubbens arrangementer og aktivitetsprogram.
• Linker til personer og organisasjoner som klubben har samarbeid med.
• Vinnerbilder i klubbkonkurranser.
• ”Årets bilde”.
• Utstillingsplan.
•Oversikt over medlemmer i styret og i de forskjellige komiteer.
• Statutter.
• Retningslinjer for komiteer.
• Klubbens historie.
• Hederstegn.
• Konkurranseregler.
• Resultatlister fra fotokonkurranser.
Hva som skal være på klubbens lukkete internettsider.
• Medlemslister med adresser, telefonnumre og e.postadresser.