Kunstutstillingen «Spor av glede»

Sunnivas Minnefond inviterer til kunstutstillingen "Spor av glede"

Utstillingskomiteen minner om at innleveringsfristen til kunstutstillingen "Spor av glede" er 5.november

E-poster er sendt ut til alle klubbmedlemmer fra Utstillingskomiteen.

Husk å få med deg klubbkvelden 2.november der vi vil ha kunstutstillingen på agenda.

Utstillingen varer fra 08.12-13.12.2023

Åsane Kulturhus, Åsane Senter 52, 5116 ULSET

Pris :Gratis

Åpningsarrangement med utdeling av Sunniva prisen blir 8. desember, kl. 18-19.30 i Fojaeen

Sunnniva Minnefond

Sunnivas Minnefond har også i år invitert ulike kunstnere med på kunstutstillingen i Åsane Kultursenter i desember for å sette søkelyset på, og å tematisere sorg, smerte, håp og lengsel gjennom ulike kunstuttrykk.

I år som i fjord er Bekkalokket Fotoklubb invitert til å delta med bilder.

Når livet er vanskelig kan kunst og kultur gi oss lindringer, og håp for fremtiden.

Det å oppleve kunst i ulike former kan gjøre at vi ser oss selv, hverandre og omverdenen med nye øyne.

Sunnivas Minnefond deler ut kr 100.000

Tildelingen i mai ble gjort etter søknader fra enkeltpersoner, grupper og organisasjoner.

Minnefondet ønsker at bidrag fra Sunnivas Minnefond skal føre til at unge får positive opplevelser som mestring, glede, og støtte til å utvikle seg.

De 4 utvalgte:

  • Kine Solend

Til prosjekt som skal styrke barn og unges egne ressurser i møte med livets opp og nedturer

  • Dale Ungdomslag

Til arrangement som skal bidra til inkludering på merkedag for barn og unge

Støtten vil gå til å utvide Idrett Bergen Sør sitt eksisterende klatretilbud, kalt Utrustet, for unge

Organisasjon jobber daglig med arbeider gjennom telefonsamtaler, med unge mennesker som opplever å ha det vanskelig. Støtten vil være et bidrag til oppgradering av Kirkens SOS sitt tekniske utstyr.

Noen av våre bidrag til kunstutstillingen "Sorg og Smerte, Håp og Lengsel" i 2022

Sunnivas Minnefond inviterer til kunsutstillingen "Sorg og Smerte, Håp og Lengsel"(2022)

Sunnivas Minnefond inviterer til kunstutstillingen "Spor av glede"

Kunstutstillingen "Sorg og Smerte - Håp og Lengsel"

Om minnefondet - Sunniva Minnefond

Utstillinger og prosjekter i Bekkalokket Fotoklubb